Overdragelse lejlighed

Der skal udfærdiges en overdragelseserklæring (overdragelsesaftale), hvis f.eks. en ejerlejlighed eller anden type lejlighed, skal overtages eller sælges i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Der skal også laves en overdragelseserklæring (overdragelsesaftale), hvis f.eks. en samlever skal med på skødet.

Ved enhver overdragelse af lejlighed, skal der udfærdiges de korrekte dokumenter, og i den forbindelse, kan vi tilbyde dig advokathjælp igennem hele bolighandlen – altså fra A-Å. Vi overtager alt arbejdet for dig, så du får en juridisk korrekt løsning.

Pris:
Kr. 5.950,- ved telefonmøde med advokaten.
Kr. 6.500,- ved et fysisk møde med advokaten.

Vores advokater er specialister i overdragelser og ejendomshandler.
Vores advokater gør jura forståeligt for dig.
Vores advokater har advokatansvarsforsikring,
Vores rådgivning omfatter tillige rådgivning om, hvordan man sikrer sig selv og hinanden bedst muligt ved evt. udarbejdelse af testamente, samejeoverenskomst mv.

Kontakt os gerne på telefon +45 70 105 105 eller på mail post@skoedekontoret.dk.
Du kan også vælge at udfylde skemaet ”forespørgsel”.