Overdragelse ved skilsmisse

Ved skilsmisse eller andre forhold, som gør det nødvendigt, at der skal ske en overdragelse af f.eks. hus, ejerlejlighed, sommerhus eller lignende, er det nødvendigt, at der bliver udarbejdet et dokument, der sikrer, at den rette person får overtaget ejendommen. Der skal altså ske en overtagelse – enten helt eller delvis af hus, ejerlejlighed, sommerhus eller anden ejendom, og i den forbindelse, er det nødvendigt, at få udarbejdet de rigtige dokumenter.

Du får advokathjælp igennem hele bolighandlen – altså fra A-Å. Vi overtager alt arbejdet for dig, så du kan komme godt videre i livet.

Pris:
Kr. 5.950,- ved telefonmøde med advokaten.
Kr. 6.500,- ved et fysisk møde med advokaten.

Vi har rutinerede og specialiserede advokater, som kan hjælpe dig godt videre.

Vores advokater er specialister i overdragelser og ejendomshandler.
Vores advokater gør jura forståeligt for dig.
Vores advokater har advokatansvarsforsikring,
Vores rådgivning omfatter tillige rådgivning om, hvordan man sikrer sig selv og hinanden bedst muligt ved evt. udarbejdelse af testamente, samejeoverenskomst mv.

Kontakt os gerne på telefon +45 70 105 105 eller på mail post@skoedekontoret.dk.
Du kan også vælge at udfylde skemaet ”forespørgsel”.