Overdragelseserklæringer

Ved overdragelse af fast ejendom – fra mand til hustru eller omvendt – skal der udfærdiges en overdra- gelseserklæring. Det kunne f.eks. være aktuelt i forbindelse med en skilsmisse, hvor den ene af parterne overdrager sin halvdel af boligen til den anden part.

Når man overdrager sin andel af huset til den anden, skal man altid sørge for, at den der får huset over- draget også kan få gældsovertagelse, således at lånegiveren/ne accepterer en eneejer (hvor der før var to ejere).

I forbindelse med tinglysning af overdragelseserklæringen, skal der blot betales en afgift til staten på kr. 1.660,00, såfremt man kan forevise en separations- eller skilsmissebevilling.

Ved overtagelse af parcelhus, ejerlejligheder og sommerhus i forbindelse med samlivsophævelse eller skilsmisse, er prisen inkl. moms, som nedenunder, hvor vi udarbejder overdragelsesaftale, udarbejder eventuel refusionsopgørelse og sørger for digital tinglysning.

Du får advokathjælp igennem hele bolighandlen – altså fra A-Å. Vi overtager alt arbejdet for dig, så du kan komme godt videre i livet.

 

Pris:
Fra kr. 5.950,- ved telefonmøde med advokaten.
Excl. tinglysningsafgift

 

Vores advokater er specialister i overdragelser og ejendomshandler.
Vores advokater gør jura forståeligt for dig.
Vores advokater har advokatansvarsforsikring,
Vores rådgivning omfatter tillige rådgivning om, hvordan man sikrer sig selv og hinanden bedst muligt ved evt. udarbejdelse af testamente, samejeoverenskomst mv.

Kontakt os gerne på telefon +45 70 105 105 eller på mail post@skoedekontoret.dk.
Du kan også vælge at udfylde skemaet ”forespørgsel”.