Lad os ordne det hele for dig

Handel uden mægler

Hvis køber og sælger selv har ”fundet” hinanden, eller handlen er i forbindelse med en familieoverdragelse, sker det oftest uden om mægler.

Vi hjælper jer igennem jeres ejendomshandel, så det kommer til at gå let og smertefrit for jer.Hvis huskøbet eller køb af ejerlejlighed foregår uden mægler, skal vi fremskaffe ejendomshandlens samtlige bilag. I vil altid blive indkaldt til et møde/telefonmøde for en gennemgang af boligkøbet. Vi tager kontakten til jeres pengeinstitut. Vi sørger også for den digitale tinglysning af skødet. I den forbindelse skal I som køber/sælger skrive under med jeres nemID på tinglysning.dk. Hvis I ikke har nemID, skal der udfærdiges en fuldmagt, som skal sendes pr. post til tinglysningskontoret.

Hvis sælger og køber selv har fundet hinanden, udarbejder vi købsaftale, ordner skøde og refusionsopgørelse samt den digitale 

tinglysning.


Du får advokathjælp igennem hele bolighandlen – altså fra A-Å. Vi overtager alt arbejdet for dig, så du kan koncentrere dig om at flytte.


Pris:

Fra kr. 12.000,-

for parcelhuse og sommerhuse.


Fra kr. 13.000,-

for ejerlejligheder

Excl. tinglysningsafgift


Vores advokater er specialister i overdragelser og ejendomshandler.

Vores advokater gør jura forståeligt for dig.

Vores advokater har advokatansvarsforsikring,

Vores rådgivning omfatter tillige rådgivning om, hvordan man sikrer sig selv og hinanden bedst muligt ved evt. 

udarbejdelse af testamente, samejeoverenskomst mv.


Kontakt os gerne på telefon +45 70 105 105 eller på mail post@skoedekontoret.dk

Du kan også vælge at udfylde skemaet ”forespørgsel”.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

© copyright 2024 Skødekontoret · Website af GRASSAT