Få detaljerne på plads

Samejeoverenskomst

Hvis du og din papirløse samlever ejer fast ejendom / sommerhus / ejerlejlighed eller lignede i fællesskab, kan vi som jeres advokat anbefale, at I får oprettet en samejeoverenskomst, hvor I bl.a. aftaler regler for de evt. konflikter, der kan opstå.


Det kan være jeres løbende betalinger til ejendommen. Hvem der forlods har indskudt flere penge i ejendommen end den anden. Mulighed for at købe hinanden ud. Rettigheder i tilfælde af den andens død.


Såfremt I ikke får lavet en samejeoverenskomst, risikere I, hvis I går fra hinanden, at stå i en meget vanskelig situation. Hvis I ikke kan blive enige om at få ejendommen solgt, eller en af jer undlader at betale sin del af udgifterne, kan panthaverne vælge at gå efter den af jer, de måtte foretrække, da I hæfter solidarisk for det hele.


Der kan altid ske ændring af samejeoverenskomsten, såfremt der f.eks. skal “skydes” flere penge i ejendommen fra den ene part – begge parter skal dog underskrive samejeoverenskomsten.

Så I vil helt sikker sætte pris på – hvis I skulle gå fra hinanden – at der er en samejeoverenskomst, som I kan “læne jer op ad”.

 

Forståelig og professionel advokatrådgivning

Som samlevende findes der ikke regler i lovgivningen til fx deling af fast ejendom. Derfor anbefaler vi som professionelle advokater, at I opretter en samejeoverenskomst, der opstiller regler at løse konflikter ud fra i forbindelse med salg af bolig, fordeling af omkostninger og lign.

 

Overblik og tryghed

Vi kender reglerne og rådgiver jer om oprettelse af samejeoverenskomst, når du og din samlever ejer noget i fællesskab. Det skaber tryghed i fremtiden, når:


  • En af jer har indskudt flere midler i ejendommen end den anden til vedligeholdelse
  • friværdi skal fordeles ved salg
  • Udbetaling eller løbende betaling ikke er sket med ligelig fordeling


Alt er inklusiv i prisen

Vi ved, at gennemsigtighed skaber den største tryghed. Det er også derfor, at vores priser er faste og uden skjulte gebyrer, når vi står for din samejeoverenskomst. Oprettelsen af en samejeoverenskomst medfører en tinglysningsafgift, der ikke er medregnet i prisen.

 

Kontakt os gerne på telefon +45 70 105 105 eller på mail post@skoedekontoret.dk

Du kan også vælge at udfylde skemaet ”forespørgsel”.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

© copyright 2024 Skødekontoret · Website af GRASSAT