Klageadgang

Såfremt du undervejs eller efter afslutningen af din sag bliver utilfreds med Skødekontoret v. Buch Advokatfirmas behandling af sagen eller vores salær, kan du klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer.

© copyright 2023 Skødekontoret · Website af GRASSAT